The We R Open Partnership

Η FORAVE είναι ένα επαγγελματικό/τεχνικό ιδιωτικό σχολικό ίδρυμα με έδρα τη Vila Nova de Famalicão, μία από τις πιο βιομηχανοποιημένες κοινότητες της κοιλάδας του ποταμού Άβε, στη βόρεια Πορτογαλία.

Με έτος ίδρυσης το 1990, η FORAVE προσφέρει μαθήματα επιπέδου 4 στους τομείς της

  • Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Βιομηχανικής Συντήρησης
  • Ηλεκτρονικών Τεχνολογιών και Αυτοματισμού
  • Τεχνολογίας Επεξεργασίας Πολυμερών
  • Ελέγχου Ποιότητας Τροφίμων

Το Emphasys Centre λειτουργεί από το 1998 ως Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης στην Πληροφορική, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Στελεχώνεται από μια ισχυρή ομάδα επαγγελματιών στους οποίους συγκαταλέγονται ειδήμονες από τους κλάδους της Πληροφορικής, της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Εκπαίδευσης, της Νομικής, της Οικονομίας, των Επιχειρήσεων, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Γλωσσολογίας, της Επικοινωνίας, της Αρχιτεκτονικής και της Γραφιστικής. Το Emphasys Centre προσφέρει τις υπηρεσίες του σε μια μεγάλη γκάμα φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε επαγγελματίες και άτομα όλων των ηλικιών και υποβάθρων.

Το DEFOIN είναι κέντρο κατάρτισης με ειδίκευση στην παροχή λύσεων κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελατολογίου της. Το DEFOIN παρέχει μεταξύ άλλων:

  • Ανάλυση παιδαγωγικών αναγκών.
  • Ανάπτυξη διδακτικών μεθοδολογιών για τη μάθηση.
  • Ανάπτυξη εξατομικευμένων μαθησιακών περιβαλλόντων
  • Σχεδιασμό και επεξεργασία διδακτικών υλικών
  • Ψηφιοποίηση περιεχομένου.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ψηφιακής Μάθησης (DLEARN), αποτελείται από 27 διαφορετικούς φορείς της ΕΕ, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της ψηφιακής μάθησης σε διάφορα επίπεδα. Αναλαμβάνει ως έργο να δώσει λύσει στις προκλήσεις που έφερε στο προσκήνιο η ψηφιακή επανάσταση όσον αφορά την αναντιστοιχία ψηφιακών δεξιοτήτων, αποσκοπώντας σε μια χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή κοινωνία.

Το DLEARN προωθεί τους εξής βασικούς στόχους:
Την καλλιέργεια και την υιοθέτηση ψηφιακών δεξιοτήτων για κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως ηλικίας, και σε όλα τα επίπεδα.
Την ανάδειξη της ψηφιακής μάθησης: αναλυτικότερα, τη χρήση εργαλείων και μεθόδων ΤΠΕ προκειμένου να καταστεί η μάθηση ελκυστικότερη, αποτελεσματικότερη και πιο ευέλικτη, καθώς και να διασφαλιστεί η ίση πρόσβαση σε αυτήν για κάθε άτομο.


Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ (Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης) ιδρύθηκε το 1971 και σε σύντομο χρονικό διάστημα απέκτησε ηγετικό ρόλο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα, έχοντας πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και την Ε.Ε. Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στην ιδιωτική εκπαίδευση και την παροχή Προγραμμάτων Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Επιπέδου 5, αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων γνώσεων και υψηλών επιπέδων επαγγελματικής αποκατάστασης και απασχόλησης. Το όνομα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι πλέον συνώνυμο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβουλευτικής, εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας και υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης με έδρα τον Πειραιά. Δραστηριοποιείται τόσο στην ελληνική, όσο και στη διεθνή αγορά.

Με έτος ίδρυσης το 1989, η IDEC έχει καταφέρει ένα συνδυασμό τεχνογνωσίας και εμπειριών που έχει συσσωρεύσει καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της, ορμώμενη από τις ιδέες και τις καινοτόμες πρακτικές των νέων συνεργατών της. Διαθέτει εκτενή εξειδίκευση και πληθώρα προϊόντων σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η προσέγγισή της με γνώμονα τον πελάτη προσφέρει στους πελάτες της ένα μοναδικό σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών, βοηθώντας τους να χαράξουν το μέλλον που επιθυμούν.
Η IDEC έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001.


The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Submission Number: 2020-1-PT01-KA226-VET-094771